Eldri skýrslur | Older reports

2011:

51 -11 Þéttleiki örvera á Íslandsmiðum / Microbial density in Icelandic waters. Lokuð skýrsla. Skýrsluágip.

50-11 Örveruflóra í íslensku grunnvatni / Microbial flora in Icelandic groundwater. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

49-11 Germicidal effects of UV light on processing line surfaces and pork shelf life / Áhrif UV ljóss á örverumengun vinnsluyfirborða og geymsluþol svínakjötsafurða. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

48-11 UV-light surface disinfection / Sótthreinsun yfirborða með UV ljósi. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

47-11  Fjölbreytileiki örvera á Íslandsmiðum / Microbial diversity in the Icelandic fishing grounds. 

46-11 Aðferðaþróun og skimun fyrir iðraveirum í matvælum og vatni – 2011 / Method development and screening for enteric viruses in food and water – 2011. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

45-11  Evaluation of antibacterial and antioxidative properties of different chitosan products. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

44-11  Icelandic blue mussels - A valuable high quality product / Gæðakræklingur gulls ígildi

43-11  Verklag um borð í grásleppubátum / Procedures on board lumpfish vessels

42-11 Usage of SuperChiller for precooling of salmon fillets – study on the effects on temperature control, storage life and yield. Lokuð skýrsla.

41-11  Viðhorf og fiskneysla Íslendinga 2011 / Attitutes and fish consumption in Iceland 2011

40-11 Áhrif íblöndunarefna og mismunandi söltunaraðferða á nýtingu og gæði afurða úr eldisþorski / Effects of additives and different salting methods on yield and quality of farmed cod products. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

39-11 Áhrif biðtíma frá slátrun að vinnslu á nýtingu og gæði eldisþorsks / Effect of post-slaughter time intervals on yield and quality of farmed cod. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

38 -11  Bleikja á sérmarkaði / Arctic Charr for the niche market

37-11  Gæðakönnun á frystum fiski á íslenskum markaði / Quality evaluation of frozen fish sold at the Icelandic consumer market

36-11  Breytileiki á eiginleikum lýsu ( Merlangius merlangus) eftir árstíma / Seasonal variations in quality- and processing properties of whiting.

35-11 Nasl og fiskprótein ‐ Þróun vinnsluaðferða og vöru / Fish proteins used in extruded corn snacks. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

34-11 Tæknilausnir sem auðvelda kræklingarækt í kafi á opnu hafi. Prófanir á bor til að bora festingar í hafsbotn. Lokuð skýrsla.

33-11  Næringargildi sjávarafurða – Meginefni, steinefni, snefilsteinefni og fitusýrur í lokaafurðum / Nutrient value of seafoods – Proximates, minerals, trace elements and fatty acids in products

32-11 Verðmæti úr hliðarafurðum slátrunar og kjötvinnslu. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

31-11  Fullvinnsla á makríl / Full processing of mackerel

30-11  Thermal modelling of processing and transport of fresh fish / Hermun kæliferla – LOKASKÝRSLA

29-11  Kröfur og markaðsmöguleikar fyrir tæknilausnir í úthafseldi /  Offshore aquaculture farming. Report from the initial feasibility study and market requirements for the innovations from the project. Lokuð skýrsla.  

28-11  Undesirable substances in seafood products – results from the Icelandic marine monitoring activities in the year 2010

27-11:  Effect of cooling and packaging methods on the quality deterioration of redfish fillets

26:11  Gæði strandveiðiafla 2011

25-11 Lágmörkun á vöðvadrepi í leturhumri með ensímhindrun og undirkælingu / Minimizing spoilage in Nephrops in Iceland. Lokuð skýrsla.  Skýrsluágrip.

24-11  Monitoring of the marine biosphere around Iceland 2009 and 2010 / Mengunarvöktun í lífríki sjávar við Ísland 2009 og 2010

23-11  Nýting hráefna úr jurta‐ og dýraríkinu í fiskafóður / Utilizing byproducts from agriculture and fishing industry as a feed in aquaculture

22-11 Lífdísel með ljósvirkjandi örverum  / Biodiesel from photosynthetic organisms. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

21-11  Effect of temperature control on the efficiency of modified atmosphere packaging of cod loins in bulk

20-11 Effect of water content in the feed for pre- and post smolt Atlantic salmon. Lokuð skýrsla

19-11 Evaluation of a MAP system built in an EPS box for bulk storage of fresh food. Lokuð skýrsla

18-11  Málþing um matþörunga Stykkishólmi 26. febrúar 2011. Greinargerð / Symposium on seaweed for food February 26th 2011. Summary

17-11  Afurðir úr matþörungum. Hugmyndir að vörum /  Food products from seaweed

16-11  Vinnsla á þurrkuðum sölvum. Gæðaþættir og gæðaviðmið / Processing of dried dulse for consumption. Quality parameters and requirements

15-11  Áhrif þurrkaðferða á eiginleika sölva. Samanburður á þurrkaðferðum / Influence of drying methods on the properties of dulse

14-11  Eiginleikar sölva. Áhrif staðsetningar og árstíma / Properties of dulse. Influence of location and season

13-11 Kryddfilma / Seasoning sheet. Lokuð skýrsla

12-11  Addition of collagen to heavy salted and lightly salted, chilled and frozen cod fillets

11-11  Colouring of Arctic charr / Litun bleikjuholds

10-11  Sérstaða hefðbundins skyrs / Uniqueness of traditional skyr

09-11  Samanburður á heimagerðu og verksmiðjuframleiddu skyri - Forkönnun / Traditional skyr. Comparison between homemade and industrial produced skyr – Preliminary study

08-11  Aukið verðmæti uppsjávarfisks – LOKASKÝRSLA / Increased value of pelagic species

07-11  Íslenskur barnamatur – markaður og opinberar kröfur / Icelandic babyfood

06-11  TOPCOD, OPTILAR / Lengi býr að fyrstu gerð. Kjöreldisferlar í lirfu- og seiðaeldi á þorski

05-11 Mælingar á sýrustigi, uppleystu lífrænu efni og svifögnum í affallsvatni frá Becromal og í sjó. Lokuð skýrsla

04-11  Veiðar, flokkun, vinnsla og markaðir fyrir makríl veiddan af uppsjávarskipum / Fishing, grading, processing and marketing of mackerel catched by pelagic vessels

03-11  Forkönnun á vinnslu og markaðssetningu á íslenskum krabbategundum / Crab; fishing, processing and marketing. Preliminary study.

02-11   Vinnslueiginleikar mismunandi kartöfluafbrigða

01-11  Tilraunaræktun náttúrulegs dýrasvifs og gæði dvalareggja  / Experimental production of natural zooplankton and the quality of stored eggs


2010:

54-10  Optimised Chilling Protocols for Fresh Fish     

53-10  Skyldleiki botndýrasamfélaga í Ísafjarðardjúpi

52-10 QALIBRA Final activity report / Lokaskýrsla QALIBRA

51-10 Review of evidence for the beneficial effect of fish consumption / Yfirlitsgrein um jákvæð áhrif fiskneyslu

50-10 QALIBRA-Heilsuvogin.  Fourth Annual Report

49-10   Smábátar – Hámörkun aflaverðmætis / Small vessels – optimising catch value

48-10  Aukið verðmæti sjávarafurða með áherslu á nýtingu í mjöl og lýsisvinnslu til vöruþróunar / Increasing value of seafood with an emphasis on products for use in fish meal and fish oil productionto product development

47-10 Orkunýting við krapakælingu í fiskvinnslum / Energy utilisation when using ice slush in fish processing

46-10  Production of salted fish in the Nordic countries. Variation in quality and characteristics of the salted products

45-10  Food safety and added value of Icelandic fishmeal – Determination of toxic and non-toxic arsenic species in fish meal / Verðmæti og öryggi íslensks fiskimjöls – Greining eitraðra og hættulausra efnaforma arsens í fiskimjöli

44-10 Sókn á ný mið / Thawing processes

43-10  Stytting ræktunartíma kræklings - Lokaskýrsla / Shortening the growing time of blue mussels on long lines

42-10  Lífríki í hverum á háhitasvæðum á Íslandi. Heildarsamantekt unnin vegna Rammaáætlunar. Lokaskýrsla.

41-10  North Cage 2 / Norðurkví 2

40-10  Guidelines for precooling of fresh fish during processing and choice of packaging with respect to temperature control in cold chains.

39-10  Overview on fish quality research - Impact of fish handling, processing, storage and logistics on fish quality deterioration

38-10  Undesirable substances in seafood products – results from the Icelandic marine monitoring activities in the year 2009

37-10  Veiði, vinnsla og útflutningur á lifandi kúfskel / Catching, processing and export of live ocean clam

36-10 Bestun á undirbúningi og meðhöndlun sjósýna fyrir sameindalíffræðilegar örverurannsóknir / Optimization of sample preparation – filtration and DNA extraction – for the analysis of sea water samples

35-10  Functionality testing of selected Chill-on technologies during a transport-simulation study of palletized cod boxes: qPCR for fish spoilage bacteria, SLP model and QMRA to evaluate pathogen growth in spiked cod

34-10   Comparison of cooling techniques - Their efficiency during cooling and storage of whole, gutted haddock, and their effect on microbial and chemical spoilage indicators

33-10  Vinnsluferill línuveiðiskipa. Lokaskýrsla. / Processing in line boats

32-10 Muscle spoilage in Nephrops

31-10  Grandskoðum þann gula frá miðum í maga - rannsókn á þáttum sem hafa áhrif á verðmæti þorskafla / Factors influencing the quality and value of the Icelandic cod;  a value chain perspective

30-10  Mengunarvöktun í lífríki sjávar við Ísland 2008 og 2009  / Monitoring of the marine biosphere around Iceland 2008 and 2009

29-10  Effect of improved design of wholesale EPS fish boxes on thermal insulation and storage life of cod loins – simulation of air and sea transport. Endurbætt útgáfa mars 2011.

28-10  The effect of different cooling techniques on the quality changes and shelf life of whole cod (Gadus morhua)    

27-10  The role and fate of added phosphates in salted cod products / Hlutverk og afdrif viðbætts fosfats í saltfiski.

26-10  Betri nýting vatns í bleikjueldi / Efficient rearing  systems for Arctic charr

25-10  Þróun gæðastuðulsaðferðar og geymsluþol á þíddum makríl (Scomber scombrus)  / Development of Quality  Index Method and storage life of thawed mackerel (Scomber scombrus)

24-10 Comparison study on the effects of the DIS/Byotrol technology on microbiological contamination in a food production establishment compared to current cleaning and disinfection procedures. Lokuð skýrsla.

23-10  Geymsluþol reyktra síldarflaka í lofttæmdum umbúðum / Shelf life of vacuum‐packed smoked herring fillets

22-10 Population genetics of the Icelandic  Nephrops norvegius stock / Stofnerfðafræði leturhumars á Íslandsmiðum.  Skýrsluágrip.

21-10  Tölvustýrðir sköfuhnífar fyrir flökunarvélar / Computer controlled scraping knives for filleting machines

20-10  Gull í greipar Ægis / Antioxidants from Icelandic marine sources

19-10  Loftþurrkað lambakjöt. Lokaskýrsla. / Air dried lamb meat. Final report.

18-10  The effect of cooling methods at processing and use of gel-packs on storage life of cod ( Gadus morhua) loins – Effect of transport via air and sea on temperature control and retail-packaging on cod deterioration

17-10  Bætt frjóvgun lúðuhrogna / Improved fertilization of halibut eggs

16-10  Undesirable substances in seafood products. Results from the Icelandic marine monitoring activities year 2008

15-10  The effect of different precooling media during processing and cooling techniques during packaging of cod  (Gadus morhua) fillets

14-10  Virðiskeðja íslensks gámafisks til Bretlands / Supply chain of Icelandic containerised fish to the UK

13-10 Photoperiod and genetics of growth and maturity in cod ( Gadus morhua) / Erfðir stærðar vaxtar og kynþroska í þorksi

12-10  SSS Prediction Workshop on Seafood Shelf-life and Safety Prediction

11-10  Fjölbreytileiki bakteríusamfélaga í vinnsluumhverfi fiskafurða / Bacterial diversity in the processing environment of fish products

10-10  Umbætur í virðiskeðju matvæla. Tillaga að verklýsingum fyrir kælikeðju kjötvara / Improvements in the food value chain. Propositions for managing the meat chill chain

09-10  Umbætur í virðiskeðju matvæla. Áhrif kælikeðjunnar á rýrnun kjöts / Improvements in the food value chain. Influence of the chill chain on impairment of meat product

08-10  Umbætur í virðiskeðju matvæla. Kortlagning á ferli vöru og vörustýringu / Improvements in the food value chain. Mapping of product process and logistics

07-10  Umbætur í virðiskeðju matvæla. Samantekt   / Improvements in the food value chain. Roundup

06-10 Nýting ufsa í tilbúnar fiskvörur – lokaskýrsla  / Using saithe in ready to eat fish product – final report

05-10  Nýting ufsa í tilbúnar fiskvörur / Using saithe in ready to eat fish product

04-10  Matvælaklasi í Ríki Vatnajökuls / The Food Cluster “Region of Vatnajökull”

03-10  Gæðakönnun á nautahakki í janúar 2010 / Evaluation of the quality of minced beef in January 2010

02-10   Tilraunaræktun náttúrulegs dýrasvifs og gæði dvalareggja / Experimental production of natural zooplankton and the quality of stored eggs

01-10  Steinbítur. Afli, markaðir, nýting og efnainnihald / Atlantic wolffish.  Icelandic catch volumes, markets, yield and chemical content

Skýrsla unnin fyrir Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið 2010 Bætt nýting sjávarafla


2009:

49-09 Veiðar og vinnsla á lifandi og ferskum humri / Fishing and processing of live nephros for exportation

48-09 Kvikasilfur og önnur óæskileg snefilefni í urriða úr Þingvallavatni / Mercury and other undesirable trace elements in brown trout from Lake Thingvellir

47-09 QALIBRA Dissemination material for first end-user workshop. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

46-09   QALIBRA Final report from the cluster activities. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

45-09 Bragð og beitarhagar

44-09 Fullvinnsla svínakjöts frá vistvænu búi / Porkmeat products from an ecological farm. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.  

43-09 Kryddlegin söl / Pickled dulce. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

42-09 Sólarhringsgreining óæskilegra örvera í matvælum / 24 hour detection of undesirable microbes in food

41-09  Veiðar, flokkun, vinnsla og markaðir fyrir makríl veiddan af uppsjávarskipum. Greining sýna og flokkunareiginleikar / Fishing, grading, pre-processing, processing and marketing of mackerel products catches by pelagic vessels. Analysing samples and grading trait. Lokuð skýrsla.

40-09 Nýtingarstuðlar bolfisktegunda. Lokuð skýrsla.

39-09 Sprautun og pæklun tilapíuflaka / Injection and brining of tilapia fillets.

38-09 Optimal storage conditions for fresh farmed tilapia (Oreochromis niloticus) fillets

37-09 Stjórn vaxtar og kynþroska með háþróuðum ljósabúnaði / Improved lighting technology for regulating sexual maturation of farmed cod

36-09 Isolation, purification and investigation of peptides from fish proteins with blood pressure decreasing properties / Einangrun, hreinsun og rannsóknir á blóðþrýstings-lækkandi peptíðum úr fiskpróteinum

35-09   Ichthyophonus hoferi sýking í síld og fleiri fiskum / Ichthyophonus hoferi in infected herring and other fishes. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

34-09 The effect of liquid cooling at processing and different cooling techniques during transport of cod (Gadus morhua) fillets

33-09 Frysting og þíðing grálúðu – tilraunir og CFD hermun / Freezing and thawing of Greenland halibut – experiments and CFD simulation

32-09 Tillögur um stofnun smásölu-fiskmarkaða á Íslandi / Public fish markets in Iceland – propositions

31-09  Þróun aðferða við myndgreiningu matvæla – B-hluti. Notkun myndgreiningar við rannsóknir á samsetningu vöðvaþráða í lömbum/ Development of analytical methods /The use of image analysis for analysing lamb muscle

30-09 QALIBRA - Heilsuvogin. Third Annual Report

29-09  Þróun á bökunarvörum úr íslensku korni / Development of bakery products made out of Icelandic corn.

28-09  Undesirable substances in seafood products.  Results from the monitoring activities in 2007.

27-09 Fituflegnar ufsaafurðir

26-09 Þróun á búnaði og ferli fyrir ensímmeðhöndlun á lifur fyrir niðursuðu / Development of a process for enzyme treatment of liver before canning. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

25-09 Vöruþróun á hollari unnum kjötvörum / Product development of healthier processed meat products. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

24-09  Mengunarvöktun í lífríki sjávar við Ísland 2007 og 2008 /  Monitoring of the marine biosphere around Iceland 2007 and 2008 .

23-09  The effect of different cooling techniques and temperature fluctuations on the storage life of cod fillets ( Gadus morhua).

22-09 Mælingar á salti, málmögnum og saltfiski við greiningu á gulumyndun í saltfiski febrúar til maí 2009 / Analysis of trace metals in salt, salted fish and insoluble particles in diagnosis of the source for yellow discoloration in salted fish – carried out February to May 2009. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

21-09 Marningskerfi / Mince processing lines

20-09 Beit á hvönn og bragð af lambakjöti / Grazing on Angelica archangelica and flavour of lamb meat

19-09  Hrein vöðvaprótein úr fiski / Pure muscle proteins from fish

18-09  Vinnsluferill línuveiðiskipa / Processing in line boats. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

17-09  Þróun erfðagreiningaraðferðar til tegundaákvörðunar helstu nytjastofna Íslands / Species identification of Icelandic marine organisms using a genetic analyzes technique

16-09 Bættir vinnsluferlar loðnuhrogna / Improved processing of capelin roes. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

15-09 Jöfnun – aukin gæði og bættir eiginleikar marnings / Homogenisation – increased value of fish mince

14-09 Bioactive Peptides from Marine Sources. State of Art. Report to the NORA fund. Lokuð skýrsla

13-09 Vinnsla og gæðastýring á eldisþorski / Processing and quality control of farmed cod

12-09 CFD Modelling and Quality Forecasting for Cooling and Storage of Pelagic Species

11-09 Loftþurrkað lambakjöt. Forathugun / Air dried products from lamb. Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

10-09 Framleiðsla hjóldýra fyrir þorskeldi / Produksjon av kvalitetsrotatorier for oppdrett av torskeyngel

09-09 Lífríki í hverum í Vonarskarði  / Microbial diversity in hot spring sin Vonarskarð.

08-09 Votfóður fyrir eldisþorsk / Moist diet for farmed cod

07-09 Samantekt fyrri rannsókna á loðnuhrognum / Compilation of previous test results of capelin roes

06-09 Bioactive properties of whey proteins / Lífvirkir eiginleikar mysupróteina

05-09 Úttekt á aflífun lamba og kælingu lambaskrokka haustið 2008 / Observation into treatment of lamb meat in Icelandic abattoirs

04-09 Veiðar, flokkun, vinnsla og markaðir fyrir makríl veiddan af uppsjávarskipum. Markaðir.

03-09 Viðhorf og fiskneysla ungs fólks 16 til 20 ára: Íhlutun á Akureyri  / Young consumer attitudes and fish consumption: Improved image of seafood

02-09 Þróun aðferða við myndgreiningu matvæla - Notkun myndgreiningar til að meta hryggsúlugalla strax á lirfustigi þorskeldis / Development of analytical methods – The use of image analysis for detection of spinal deformities of fish larvae

01-09 Thermal Performance of Corrugated Plastic Boxes and Expanded Polystyrene Boxes


2008:

41-08 Sveppaeitur og MYCONET- verkefnið / Mycotoxins and the MYCONET-project

40-08 Íslenskt bygg til matvælaframleiðslu / Icelandic barley for food production

39-08 Líffræðilegur fjölbreytileiki í hverum að Þeistareykjum og í Gjástykki / Biodiversity in hot springs at Þeistareykir and Gjástykki

38-08 Lífvirk efni við lirfueldi lúðu og þorsks / Bioactive products in production of halibut and cod larvae

37-08 Veiðar,flokkun, vinnsla og markaðir fyrir makríl veiddan af uppsjávarskipum; söfnun og greining sýna / Fishing, grading, pre-processing, processing and marketing of mackerel products catches by pelagic vessels; collecting and analysing samples

36-08 A brief summary of processing fish proteins - Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

35-08 Samanburður á eiginleikum aleldisþorsks og villts þorsks í lausfrystingu / Effects of freezing on muscle properties of wild and farmed cod fillets - Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip .

34-08 Samanburður á léttsöltuðum aleldisþorski og villtum þorski / Comparison of farmed and wild cod fillets during light salting- Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip .

33-08 Samanburður á eiginleikum aleldisþorsks og villts þorsks / Comparison of wild and farmed cod muscle characteristics- Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip .

32-08 Samanburður á smásærri byggingu aleldis- og villts þorsks/ Comparison of microstructure between farmed and wild cod - Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip .

31-08 Erfðagreiningaþjónusta fyrir íslenska nytjastofna - Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip.

30-08 Lífríki í kalkríkum hverum á Ölkelduhálsi / Microbial ecology of calcium rich hot springs at Ölkelduháls geothermal area

29-08 Möguleikar á framleiðslu náttúrulegs dýrasvifs til notkunar á fyrstu stigum fiskeldis / The potential for production of natural zooplankton for first feeding of marine larvae

28-08 Meðhöndlun hrogna og lirfa með nýrri blöndu bætibaktería / Treatment of halibut ( Hippoglossus hippoglossus L .) eggs and larvae using putative probionts isolated from the production system

27-08 Leit að bætibakteríum / Searching for putative probionts in the production system of halibut larvae.

26-08 Hitadreifing í kæli- og frystigeymslum - Lokuð skýrsla

25-08 Veiðar, flokkun, vinnsla og markaðir fyrir makríl veiddan af uppsjávarskipum; þarfagreining og vinnsluferlar / Fishing, grading, pre-processing, processing and marketing of mackerel products catches by pelagic vessels; requirements analysis and manufacturing processing

24-08 Úttekt á kælingu uppsjávarfisks í Jóni Kjartanssyni SU 111 / An inspection of cooling of pelagic fish onboard an Icelandic fishing vessel - Lokuð skýrsla

23-08 Ensímmeðhöndlun og pæklun á lifur fyrir niðursuðu - Lokuð skýrsla

22-08 Effect of modified atmosphere packaging (MAP) and superchilling on the shelf life of fresh cod (Gadus morhua) loins of different degrees of freshness at packaging

21-08 Mengunarvöktun í lífríki sjávar við Ísland 2006 og 2007/ Monitoring of the marine biosphere around Iceland 2006 and 2007

20-08 Efnasamsetning og eiginleikar ufsa ísólats / Chemical composition and properties of saithe isolate - Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

19-08 HEILSUFÆÐI: Samantekt á helstu flokkum heilsufæðis og vísindalegra sannana á virkni þeirra

18-08 Fituþol þorsks / Lipid tolerance of cod

17-08 Undesirable substances in seafood products– results from the monitoring activities in 2006

16-08 Sjálfvirkni í saltfiskvinnslu - Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

15-08 Áhrif undirkælingar á saltupptöku við pæklun þorskhnakkastykkja (Gadus morhua)

14-08 Combined Blast and Contact cooling -- Effects on physiochemical characteristics of fresh haddock ( Melanogrammus aeglefinus) fillets

13-08 QALIBRA-Heilsuvogin. Second Annual Report

12-08 QUALIBRA-Heilsuvogin: Report on Case study 1A - Lokuð skýrsla

11-08 Fiskprótein sem fæðubótarefni

10-08 Plöntuhráefni í bleikjufóðri í stað fiskimjöls og lýsis

09-08 Samanburður á einangrun kera með tilraunum og varmaflutningslíkönum - Lokuð skýrsla. Skýrsluágrip

08-08 Oxun í fiskvöðva - Hlutverk fosfólípíða, próteina, andoxunarefna og áhrif suðu á oxun í fiskvöðva

07-08 Markaðir fyrir fiskprótein. Greining á afurðum á markaði

06-08 Kolmunni sem markfæði

05-08 Fiskprótein í frárennsli - Lokuð skýrsla

04-08 Erfðamarkasett fyrir bleikju

03-08 QALIBRA - Cluster Meeting Report and Minutes from the 2nd Cluster meeting of the QALIBRA and BENERIS projects

02-08 Lífríki í hverum við Kröflu og Námafjall

01-08 Myndun akrýlamíðs í matvælum


2007:

53-07 Forvarnir í fiskeldi. A-hluti - Forvarnir í þorskeldi

52-07 Undesirable substances in Icelandic seafood products – results from the monitoring activities in 2006 - (kemur út 2008 nr. 17 - 08)

51-07 Notkun lífvirkra efna í lúðueldi

50-07 Geymsluþolstilraunir á þorskbitum: Áhrif ofurkælingar, pæklunar og gaspökkunar á eðlis- og efnaeiginleika þorskvöðva

49-07 Geymsluþolstilraunir á þorskbitum: Áhrif ofurkælingar á salt- og próteinsprautaðan þorskvöðva

48-07 Einangrun, hreinsun og rannsóknir á blóðþrýstingslækkandi peptíðum úr fiskpróteinum

47-07 Fróðir fiskneytendur: Hafa neytendur gagn af fræðslu um gæðaeinkenni og meðhöndlun fisks?

46-07 Improved quality of herring for human consumption

45-07 Ferlastýring í kjúklingaiðnaði - Lokuð skýrsla

44-07 Ólífræn snefilefni í lífverum við NV-land

43-07 "Feitt er agnið" - Beita úr aukaafurðum

42-07 Kyngreining fiska

41-07 Notkun RFID merkja í fiskvinnslu, ferlastýring og rekjanleiki

40-07 Áhrif sprautunar á saltlausn í karfaflök - Lokuð skýrsla

39-07 Upplýsingar um fiskneyslu og kauphegðun frá fisksölum og veitingahúsum

38-07 Úrlausnir vegna umhverfisáhrifa við losun slógs

37-07 Fiskneysla 17 til 49 ára Íslendinga á mismunandi fisktegundum og -afurðum

36-07 Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks. Lokamatsskýrsla - Lokuð skýrsla

35-07 Notkun fiskpróteina í flakavinnslu. Lokamatsskýrsla - Lokuð skýrsla

34-07 Notkun fiskpróteina í flakavinnslu. Dreifing sprautaðra próteina í þorskvöðva - Lokuð skýrsla

33-07 Notkun fiskpróteina í flakavinnslu - Áhrif sprautunar og kælingar á vöðvabyggingu þorskbita - Lokuð skýrsla

32-07 Dried fish as a health food

31-07 Lífríki í hverum í Krísuvík og Gunnuhver á Reykjanesi

30-07 Effect of high pressure processing in reducing Listeria spp. and on the textural and microstructural properties of cold smoked salmon (CSS)

29-07 Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks. Áhrif kælingar eftir veiði á vöðvabyggingu þorsks

28-07 Monitoring of the marine biosphere around Iceland in 2005 - 2006

27-07 Preparation for the development of a short course in Quality Management of Fish Processing for Fish inspectors in Kenya - Lokuð skýrsla

26-07 Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks. Áhrif hráefnisbreyta á nýtingu og gæði saltfisks

25-07 Notkun fiskpróteina í flakavinnslu. Kældar og frystar þorskafurðir - Lokuð skýrsla

24-07 Lagering karfa í krapaís - Lokuð skýrsla

23-07 Verkunarspá - Tengsl hráefnisgæða við vinnslu- og verkunarnýtingu þorskafurða - Lokuð skýrsla

22-07 Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks. Áhrif mismunandi söltunaraðferða við verkun á flöttum fiski

21-07 Ferlastýring við veiði, vinnlsu og verkun saltfisks. Áhrif kælingar eftir veiði á nýtingu og gæði

20-07 Ferlastýring við veiði, vinnslu og verkun saltfisks. Áhrif mismunandi söltunaraðferða á verkun þorskflaka

19-07 Lagering í krapaís - Lokuð skýrsla

18-07 Niðurstöður mælinga á kjöthlutfalli svínakjöts

17-07 QALIBRA-Heilsuvogin. First Annual Report

16-07 Identification of equipment, apparatus, chemicals and reagents needed for establishing a laboratory for chemical residue testing - Lokuð skýrsla

15-07 Flæðisöltun síldarafurða - Sprautusöltun síldarflaka - Lokuð skýrsla

14-07 Framleiðsla á vöðvapróteinum úr fiski til innsprautunar í fiskflök, bita og bitablokk - Lokuð skýrsla

13-07 Erfðagreiningasett fyrir þorsk - Lokuð skýrsla Skýrsluágrip

12-07 Geymsluþolstilraunir á þorskbitum: Áhrif ofurkælingar, pæklunar og gaspökkunar á gæðabreytingar og geymsluþol

11-07 Einangrun og vinnsla lífvirkra peptíða úr vannýttum tegundum sjávarlífvera – undirbúningur og myndun tengslanets

10-07 Blóðþrýstingslækkandi áhrif (Ace-hindravirkni) í íslensku sjávarfangi – uppsetning mæliaðferða

09-07 Harðfiskur sem heilsufæði

08-07 Verðmæti og öryggi íslenskra sjávarafurða. Áhættusamsetning og áhætturöðun

07-07 Characterization of cod myosin aggregates using static and dynamic light scattering

06-07 Nordic information and communication network regarding safety of seafood products. Final Report

05-07 Viðhorf og fiskneysla ungs fólks á aldrinum 18 til 25 ára - Lýsandi tölfræðiúrvinnsla

04-07 Notkun proteinmix, Carnals 346 og salts við framleiðslu á léttsöltuðum þorskflökum og við vökvaaukningu í ferskum flökum - Lokuð skýrsla

03-07 Úttekt á kindakjötsmati

02-07 Smurfit Kappa Rena MAP test at HB Grandi hf in Iceland - Lokuð skýrsla

01-07 Áhrif kælingar á meyrni í lambakjöti