• Eldisþorskur

Ný skýrsla frá Rf um gæðamat í þorskeldi

21.10.2004

Íslendingar, eins og reyndar fleiri þjóðir, horfa nú vonaraugum til fiskeldis og þá sérstaklega eldis sjávarfiska eins og þorsks og lúðu. Nokkur útgerðarfyrirtæki hafa reynt fyrir sér með áframeldi þorsks, sem veiddur hefur verið snemma vors og síðan alinn í sjókvíum. Í áframeldinu hefur fiskurinn stundum tvöfaldað þyngd sína, en los í holdi hefur valdið vandræðum. Um þetta er m.a. fjallað í nýrri skýrslu frá Rf, sem nefnist Framtíðarþorskur: Gæðamat á eldisþorski. Höfundur skýrslunnar er Soffía Vala Tryggvadóttir

Sem fyrr segir hefur áframeldi á þorski tekist nokkuð vel hjá íslenskum útgerðarfyrirtækjum, þ.e. að því leyti að þorskurinn hefur vaxið vel á tímabilinu, jafnvel tvöfaldað þyngd sína, en los í fiskinum verðfellir hann og skapar erfiðleika í vinnslu. Þessi hraði vöxtur hefur því ekki enn skilað þorski í nægjanlega háum gæðaflokki.

Markmið verkefnisins Framtíðarþorskur var að finna árangursríkar vinnsluaðferðir og fóðurtækni fyrir áframeldisþorsk, þannig að framleiðslan verði hágæðaafurð með góða markaðsstöðu. Einnig var  leitast við að koma á stýrðum vinnureglum og móta ákveðið gæðakerfi í slátrun og vinnslu á eldisþorski  sem  byggjast á niðurstöðum úr markvissri vísindalegri rannsókn verkefnisins. 

Niðurstöður sýndu að holdgæði áframeldisþorsks eykst með lengd eldistíma.  Gæðamat flaka var mun betra hjá áframeldisfiski sem var alinn í sjókvíum í 19 mánuði heldur en þeirra sem aldir voru í 7 mánuði, eins og algengast er.  Þá kom í ljós að eldisþorskur er marktækt lægri í vatnsheldni en villtur þorskur, en vatnsheldnin jókst talsvert við það að  minnka fóðrun í sjö vikur fyrir slátrun. Los í holdi tengist sýrustigi og magni fóðurs og  þegar dregið er úr fóðrun hækkar sýrustigið og það dregur úr losi. 

Skynmat á soðunum eldisþorski sýndi einnig marktækan mun, eldisþorskurinn reyndist stinnari, seigari og þurrari en villtur þorskur. Myndgreining gerð á vöðva eldisþorsks sýndi að mikill  millifrumuvökvi er til staðar,  sem hefur ekki sést  í villtum þorski. Af niðurstöðum þeirra mælinga og tilrauna sem voru framkvæmdar er ljóst að eldisþorskur er frábrugðinn villtum þorski.

Lesa skýrslu
Fréttir