• Arsskyrsla2003_Page_01

Ársskýrsla Rf komin út

11.6.2004

Út er komin ársskýrsla Rf og er þar að finna yfirlit yfir starfsemi Rf árið 2003. Árið var óvenju viðburðarríkt og má þar t.d. nefna áherslubreytingar í rekstri, umfangsmikla stefnumótunarvinnu, fjölbreytileg rannsóknarverkefni, fjölda vísindagreina sem birtust í erlendum vísindatímaritum og loks fjölmennar ráðstefnur sem voru haldnar á árinu.

Rekstur Rf var í jafnvægi á árinu 2003 og stofnunin rekin innan þess fjálagaramma sem henni var sett. Er það ánægjuleg þróun miðað við reksturinn mörg undanfarin ár, sem hefur verið nokkuð þungur.

Áherslubreytingar hafa orðið í rekstri Rf og þannig hefur rekstur þjónustusviðs, sem boðið hefur upp á ýmsar mælingar og prófanir fyrir sjávarútveginn og rekið er í samkeppnisumhverfi, dregist nokkuð saman, en meiri áhersla er lögð á rannsóknir í staðinn.

Ný stefna var mótuð á árinu 2003 sem miðar að því að auka verðmæti og öryggi sjávarfangs.

Mikil gróska var í ritun vísindagreina og birtust alls 15 slíkar í erlendum vísindaritum á árinu, þar sem sérfræðingar Rf eru ýmist aðal- eða meðhöfundar. Þá voru rúmlega 30 verkefnaskýrslur gefnar út og loks má geta margra erinda sem starfsfólk Rf flutti, sérstaklega á tveimur fjölmennum ráðstefnum sem Rf stóð fyrir á árinu, annars vegar TAFT 2003, alþjóðlegri ráðstefnu sem haldin var í júní og hins vegar Haustfundi Rf í nóvember.

 Ársskýrsla Rf er fyrst og fremst aðgengileg í tölvutæku formi (pdf) á heimasíðunni.  Ensk þýðing skýrslunnar mun verða tilbúin innan skamms og verður þá einnig aðgengileg á heimasíðunni.
Fréttir