Rúmlega 30 skýrslur komu út árið 2003

19.1.2004

Alls voru gefnar út 31 skýrsla á Rf á síðasta ári, sem er aukning frá árinu 2002, en þá voru skýrslurnar 20. Skýrslurnar endurspegla ágætlega fjölbreytni þeirra verkefna sem unnið er að á Rf´ um þessar mundir, en þar má t.d. nefna rannsóknir á bættum vinnsluferlum í fiskvinnslu, umhverfisrannsóknum, fiskeldi o.fl.

Nokkrar skýrslur (7) voru reyndar hluti af sömu rannsókninni, en þar var um að ræða mjög viðamikla rannsókn á léttpæklun (lageringu) þorskflaka fyrir frystingu og áhrif léttsöltunar á gæði og nýtingu frystra afurða.

Þá má nefna þrjár skýrslur um ORKUSPAR-verkefnið, en þar var markmiðið að hanna hugbúnað (orkuhermi) til notkunar í skipum og fiskvinnslum og sem auðvelda á að reikna út og minnka olíunotkun verulega.

Umhverfismál verða sífellt fyrirferðameiri í umræðunni og á það ekki hvað síst við í matvælaiðnaði.  Nokkrar skýrslur sem tengjast þessum málaflokki voru gefnar út árið 2003 og vakti ein þeirra, Life Cycle Analysis of Icelandic frozen Cod Products, nokkra athygli en í henni komu m.a. fram ýmsar athyglisverðar upplýsingar um áhrif þess og kostnað við að veiða fisk og skila honum á disk neytenda erlendis.

Loks má nefna nokkrar skýrslur er fjalla með einum eða öðrum hætti um heilnæmi og öryggi sjávarfangs, hreinlæti og hönnun vinnslubúnaðar í fiskvinnslum.  Þá má geta þess að rannsóknir í fiskeldi verða sífellt fyrirferðameiri eftir því sem þeirri atvinnugrein vex meira fiskur um hrygg hér á landi.  Rf hefur komið talsvert við sögu við rannsóknir á bakteríum í umhverfi og fóðri lúðulirfa, en þar hafa Íslendingar náð betri árangri við fjöldaframleiðslu lúðuseiða en fyrirtæki á sama sviði í Noregi, Skotlandi og Kanada. 

Loks má geta að margir eru bjartsýnir á að þorskeldi geti skilað góðum árangir hér á landi og hefur Rf þegar tekið þátt í rannsóknum á því sviði.  Fyrsta skýrsla ársins 2004 ber vott um þetta, en hún nefnist Áframeldi smáþorsks: Áhrif fóðrunar á vinnslueiginleika. 

Nánari upplýsingar um útgefnar skýrslur á Rf er að finna undir "Útgáfa"     


Fréttir