• HI_merki

Örverufræðileg greining í þremur ólíkum náttúrulaugum á Íslandi

14.5.2012

Niðurstöður rannsóknar meistaranemanda í umhverfis- og auðlindafræði við HÍ benda til þess að töluverð saurmengun verður í náttúrulaugum ef rennsli er lítið og gestafjöldi er mikill.

Meistarafyrirlestur í Umhverfis- og auðlindafræði - Berglind Ósk Þ. Þórólfsdóttir
Leiðbeinandi: Viggó Þór Marteinsson, Matís.
Prófdómari: Eva Benediktsdóttir

Hvenær hefst þessi viðburður:
15. maí 2012 - 11:00 to 12:30

Staðsetning viðburðar: Askja
Nánari staðsetning:
Stofa 131

Útdráttur
Náttúrulaugar eru skilgreindar sem laugar með jarðhitavatni sem ekki er meðhöndlað með sótthreinsun, geislun eða annarri hreinsun. Með aukningu ferðamanna á Íslandi verður aukið álag á vinsælustu náttúrulaugar landsins, en það getur haft áhrif á heilnæmi þeirra og öryggi. Í dag gilda engar ákveðnar reglur um náttúrulaugar, þar sem vatnið er ekki til neyslu og laugarnar eru ekki skilgreindar sem sundlaugar í rekstri. Lítið hefur því verið skoðað hvort að laugarnar séu í reynd eins heilnæmar og nú er talið. Í þessari rannsókn var gerð örverufræðileg greining í þremur ólíkum náttúrulaugum á Íslandi; að Lýsuhóli, á Hveravöllum og í Landmannalaugum. Heildarbakteríufjöldi var rannsakaður með frumutalningu og með ræktun við 22°C, 37°C og 50°C. Skimað var fyrir Escherichia coli, Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa og Nóróveirum. Ræktaðar og óræktaðar bakteríur úr laugunum voru tegundagreindar með 16S rRNA gena raðgreiningu. Öryggisþættir náttúrulauga voru einnig metnir m.t.t. hætta og bornir saman við kröfur gerðar til sundlauga, ásamt því að ábyrgðarþáttur ferðaþjónustuaðila var metinn með könnun. Útkoman leiddi til skiptingu lauga upp í þrjá flokka. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að töluverð saurmengun verður í náttúrulaugum ef rennsli er lítið og gestafjöldi er mikill. Þá er fjöldi Pseudomonas spp. mikill í náttúrulaugum, og nokkrar tegundir flokkast til tækifærissýkla. Nóróveira greindist ekki í laugunum þremur. Örverufjölbreytileikinn sem greindist með 16S rRNA gena klónun og raðgreiningum var nokkuð fjölbreyttur og var ólíkur milli lauga. Öryggismálum er ábótavant við þær laugar sem að falla í 3. flokk, en það eru þær laugar sem að verða hugsanlega í rekstri og munu fylgja regluverki til fulls í framtíðinni.


Fréttir