• iStock_seaurchin

Útflutningur ígulkerjahrogna til Japans

Höfuðmarkmið verkefnisins er að koma á arðvænlegum útflutningi á ígulkerjahrognum á Japansmarkað.

Höfuðmarkmið verkefnisins er að koma á arðvænlegum útflutningi á ígulkerjahrognum á Japansmarkað. Nýrri frystitækni verður beitt til að tryggja gæði hrognanna á markaði og þar með hæsta verð auk þess að auðvelda flutning, skera niður kostnað við hann og ná þar með höfuðmarkmiði verkefnisins. Verkefnisstjóri er Eggert Halldórsson, Marbroddi ehf. Hann er, í samstarfi við Ingólf Sveinsson, ábyrgur fyrir heildarframgangi verkefnisins. Stærstur hluti vinnu við greiningar og tilraunir er unninn af Matís. Lárus Þorvaldsson, M.Sc. í verkfræði mun bera hitann og þungann af þeirri vinnu. Matís mun sjá um bókhaldsumsjón.

Starfsmaður

Styrkt af

  • AVS - Rannsóknarsjóður í sjávarútvegi

Samstarfsaðilar

  • Marbroddur ehf
  • The Humber Seafood Institute - Grimsby. UK
  • Úflutningráð Íslands

Til baka í öll verkefni