Verkefni

Rannsóknarverkefni innan fyrirtækisins eru fjármögnuð af Matís ohf., ásamt styrkjum úr innlendum og erlendum rannsóknarsjóðum. Fjölmörg verkefni eru unnin fyrir og fjármögnuð að hluta til eða alfarið af innlendum fyrirtækjum og stofnunum.  Ekki er hægt að birta upplýsingar um öll verkefni sem unnin eru á Matís þar sem mörg verkefni eru unnin sem ráðgjafaverkefni fyrir fyrirtæki og stofnanir og eru því trúnaðarmál.


Leita eftir verkefnum

Fyrirsagnalisti

Geymsluþol léttsaltaðra flaka í frosti Hófst: 1.5.2014  |  Áætluð lok: 31.12.2016 Rannsóknir og nýsköpun

Markmið verkefnisins er að auka verðmæti sjávarfangs með því að greina kjöraðstæður við geymslu á léttsöltuðum þorsk- og ufsaflökum.

 

Örugg matvæli Hófst: 1.2.2014  |  Áætluð lok: 31.12.2014 Rannsóknir og nýsköpun

Verkefnið er samstarfsverkefni þýskra og íslenskra stjórnvalda. Megintilgangur verkefnisins er að auka matvælaöryggi og neytendavernd á Íslandi með því að auka vöktun á óæskilegum efnum í matvælum.

 

MareFrame Hófst: 1.1.2014  |  Áætluð lok: 31.12.2017 Rannsóknir og nýsköpun

Í MareFrame verkefninu er áætlað að þróa fjölstofna fiskveiðistjórnunarkerfi og finna leiðir til að auðvelda innleiðingu þess í Evrópu. Áhersla er lögð á vistvæna, sjálfbæra, félagslega og hagræna stjórnun. Einnig á samstarf við sjómenn, útgerðir og vinnslu ásamt öðrum hagsmunaaðilum sem koma að stjórnun fiskveiða.

 

EnRichMar Hófst: 1.1.2014  |  Áætluð lok: 1.1.2016 Rannsóknir og nýsköpun

Meginmarkmið EnRichMar er að auka virði tilbúinna matvæla með lífvirkum efnum sem framleidd eru úr aukafurðum eða lítil nýttu hráefni úr hafinu.

 

Norrænt korn - Ný tækifæri Hófst: 1.8.2013  |  Áætluð lok: 31.07.2015 Rannsóknir og nýsköpun

Markmiðið með verkefninu er að stuðla að vexti og sjálfbærni á norðurslóðum með því að þróa kornrækt og hagnýtingu korns.

 

Handbók – þurrkun sjávarafurða Hófst: 1.7.2013  |  Áætluð lok: 15.6.2014 Innleiðing og áhrif

Markmið verkefnisins er að taka saman á skipulegan máta hagnýtar upplýsingar um þurrkun og vinnslu þurrkaðra sjávarafurða og birta í handbók á vef Matís.

 

Vinnslueiginleikar makríls Hófst: 1.5.2013  |  Áætluð lok: 01.01.2015 Rannsóknir og nýsköpun

Markmið verkefnisins er að rannsaka áhrif mismunandi hráefnisgæða á afurðargæði niðursoðins og heitreykts makríl. Verkefnið stuðlar að bættri þekkingu á áhrifum efna-, eðlis- og vinnslueiginleika makríls á afurðagæði neytendavara.

 

Hágæðalifur – Lifrargull Hófst: 1.5.2013  |  Áætluð lok: 1.3.2015

Meginmarkmið verkefnisins er að auka nýtingu og um leið þekkingu á stöðugleika þorsklifrar í frosti eftir árstíma.

 

Kæling afla með ískrapa um borð í smábátum Hófst: 20.4.2013  |  Áætluð lok: 20.04.2015

Markmið verkefnisins er að bæta gæði afla frá smábátum og hámarka skilaverð. Til að ná þessum markmiðum verður hönnuð krapavél sem hentar smábátum og einnig þróað endurbætt verklag til kælingar afla.

 

Gæðamælingar fisks byggðar á skynjun neytenda Hófst: 2.3.2013  |  Áætluð lok: 20.03.2015

Það er ýmsum vanköntum háð að mæla gæði fisks en þó er þörf á því að geta með einhverjum hætti mælt hvað er í fisknum á disknum.

 

Strandveiðar í Norður-Atlantshafi Hófst: 1.3.2013  |  Áætluð lok: 01.03.2015

Í verkefninu verður sjónum beint að strandveiðiflotanum í N-Atlantshafi þ.e.a.s. í Noregi, Færeyjum, Íslandi, Grænlandi og Kanada.

 

Framlegðarstjórinn Hófst: 1.2.2013  |  Áætluð lok: 30.09.2014

Markmið verkefnisins er að útbúa hugbúnað, svokallaðan "Framlegðarstjóra", sem aðstoðar skipstjórnarmenn, útgerðarstjóra og aðra stjórnendur við að mæla og skoða breytingar á þáttum sem hafa áhrif á framlegð.

 

Arsen: Nauðsynlegt frumefni í þangi? Hófst: 1.1.2013  |  Áætluð lok: 31.12.2014

Verkefnið snýr að greiningu á mismunandi tegundum á arseni í þangi og einnig er ætlunin að rannsaka hvernig umbreyting (e. transformation) á sér stað á eitruðu ólífrænu arseni sem tekið er upp af þörungum yfir í minna eitruð lífræn efnaform arsens.

 

Aur í áburð Hófst: 15.12.2012  |  Áætluð lok: 20.12.2013

Markmið verkefnisins er að greina innihald seyru í settjörn við fiskeldisstöð Silfurstjörnunnar mt.t. nýtingar sem áburðar við ræktun á svæðinu auk þess sem framkvæmd verður tilraunaræktun með seyru samanborið við notkun hefðbundins áburðar.

 

TASTE Hófst: 1.10.2012  |  Áætluð lok: 30.09.2014

Markmiðið er að þróa líftæknilegar aðferðir við framleiðslu á heilsusamlegum bragðefnum og þróa saltminni matvörur með bragðefnum úr þangi.

 

Lágmörkun fóðurkostnaðar í bleikjueldi Hófst: 14.8.2012  |  Áætluð lok: 31.12.2013

Markmið verkefnisins er að sannreyna niðurstöður tilrauna um próteinþarfir og hráefnasamsetningu bleikjufóðurs  við eðlilegar eldisaðstæður

 

Aukið verðmæti makríls með réttri og markvissri kælingu Hófst: 1.7.2012  |  Áætluð lok: 30.6.2015

Markmið verkefnisins er að ná fram mestu mögulegu gæðum makrílafurða með markvissri kælingu óháð veiði- og vinnsluaðferð.

 

Sjálfvirkur skurður beingarðs úr hvítfiskflökum Hófst: 1.7.2012  |  Áætluð lok: 30.6.2015

Þróaður verður búnaður og tækni til að greina og skera beingarð úr hvítfiskflökum með sjálfvirkum hætti, einkum í ferskum og ofurkældum þorskafurðum.

 

Hámörkun gæða frosinna makrílafurða Hófst: 1.7.2012  |  Áætluð lok: 30.06.2015

Markmið verkefnisins er að rannsaka gæði og stöðugleika makrílafurða í frosti eftir árstíðum og áhrif mismunandi forkælingar, frystingar og geymsluaðstæðna.

 

Frá grænum haga í fiski maga Hófst: 1.7.2012  |  Áætluð lok: 15.09.2014

Markmið verkefnisins er að lækka fóðurkostnað í fiskeldi og þróa ný íslensk og norræn hráefni í fóður sem eru ódýr, umhverfisvæn og sjálfbær.

 

Aukin verðmæti gagna Hófst: 1.6.2012  |  Áætluð lok: 31.12.2013

Setja saman vörulýsingar fyrir afurðir í íslenskum sjávarútvegi, svo auðveldara verði að greina útflutning sjávarafurða og verðmætasköpun í greininni.

 

Þíðing á sjófrystum þorskflökum Hófst: 1.6.2012  |  Áætluð lok: 31.12.2013

Markmið verkefnisins er að þróa og útfæra búnað og ferla við þíðingu á frosnum þorskblokkum frá íslenskum frystitogurum.

 

Rannsókn á heildarneyslu aðskotaefna úr matvælum Hófst: 1.2.2012  |  Áætluð lok: 31.01.2016

Í verkefninu verða þróaðar aðferðir til að meta hversu mikið fólk fær af óæskilegum aðskotaefnum úr matvælum eins og þau eru á borðum neytenda. Aðferðirnar verða síðan notaðar til að meta magn aðskotaefna sem fólk tekur inn með fæðunni í nokkrum Evrópulöndum, þar á meðal Íslandi.

 

Auðgun norrænna sjávarrétta Hófst: 1.1.2012  |  Áætluð lok: 01.04.2014

Markmið verkefnisins er að auka virði sjávarfangs með árangursríkri vöruþróun til að framleiða tilbúna sjávarrétti með íbættum lífvirkum efnum unnum úr hafinu.

 

Aðgreiningarþörf bolfiskafurða - WhitefishMALL Hófst: 1.1.2012  |  Áætluð lok: 31.12.2014

Markmið verkefnisins er að greina og þróa lausnir til markaðsaðgreiningar fyrir bolfisk úr N-Atlantshafi.

 

Árif blóðgunar á gæði þorsk og ufsa Hófst: 1.9.2011  |  Lauk: 31.12.2013

Markmið verkefnisins er að auka verðmæti sjávarfangs með því að greina kjöraðstæður við blóðgun og koma þannig í veg fyrir afurðagalla vegna blóðs í þorsk- og ufsaafurðum og um leið auka stöðugleika þessara afurða.

 

Humarsoð kokksins Hófst: 1.7.2011  |  Lauk: 1.7.2012

Í verkefninu Humarsoð Kokksins vöruþróun og markaðssetning var farið út í rannsókn á mörkuðum bæði innanlands og utan þar sem mikil áhersla var lögð á að kanna áhuga bæði neytenda og iðnaðareldhúsa fyrir afurðinni .

 

Hagnýting þekkingar Hófst: 1.7.2011  |  Lauk: 1.2.2013

Markmið verkefnisins er að koma þeirri þekkingu sem skapast í rannsókna- og þróunarverkefnum við saltfiskverkun yfir á hagnýtt form.

 

Ný tækni til verðmætaaukningar á bolfiskafla Hófst: 1.7.2011  |  Áætluð lok: 30.11.2013

Markmið verkefnisins er að auka nýtingu og verðmæti bolfiskafla, með því að þróa nýja tækni til  blóðgunar, slægingar og hausunar fyrir frystiskip sem og ísfiskskip/landvinnslu

 

Aquaponics Hófst: 29.6.2011  |  Áætluð lok: 31.08.2015

Markmið verkefnisins er að setja upp "aquaponics" á Norðurlöndunum.

 

Whitefish Hófst: 1.4.2011  |  Áætluð lok: 31.12.2014

Markmið verkefnisins er að þróa aðferðafræði og hugbúnað til mats á umhverfisáhrifum í virðiskeðjum sjávarafurða.

 

Ecofishman Hófst: 1.3.2011  |  Áætluð lok: 01.03.2014

Markmið verkefnisins er að þróa aðferðafræði (sem byggir á Results-Based Management) fyrir gerð fiskveiðistjórnunarkerfa þ.s. áhersla er lögð á þátttöku hagsmunaaðila á breiðum grundvelli við þróun, innleiðingu og framfylgni/rekstur kerfisins.

 

Rannsóknir á lífvirkum efnum í frumumódelum Hófst: 1.9.2010  |  Áætluð lok: 01.10.2011

Meginmarkmið verkefnisins er að setja upp andoxunarvirkni mælingar í frumumódelum

 

SafeSalt: Gæðaeftirlit á salti fyrir saltfisk Hófst: 1.8.2010  |  Áætluð lok: 30.06.2011

Markmið verkefnisins er að þróa greiningarsett sem byggir á hraðvirkri aðferð til að meta gæði salts sem er notað í framleiðslu á saltfiski til að lágmarka hættu á gulumyndun.

 

Nýting á slógi frá fiskvinnslum Hófst: 1.6.2010  |  Áætluð lok: 31.12.2011

Meginmarkmið verkefnisins er að nýta á arðbæran hátt það slóg sem berst hér að landi í Þorlákshöfn með afla sem ekki er slægður úti á sjó.

 

Gagnleg gerjun Hófst: 1.6.2010  |  Áætluð lok: 31.12.2011

Markmið verkefnis er að innleiða nýja framleiðsluaðferð og markaðssetja nýjar afurðir; fiskisósur.

 

Lífvirkt surimi þróað úr aukaafurðum Hófst: 1.5.2010  |  Áætluð lok: 30.4.2013

Markmið verkefnisins er að þróa og setja upp nýjan vinnsluferil til að framleiða hágæða lífvirkar surimi afurðir úr vannýttu og ódýru hráefni.

 

Áhrif hitastigs á vöxt og orkubúskap bleikju Hófst: 30.4.2010  |  Lauk: 31.8.2011

Meginmarkmið verkefnisins er að meta vaxtargetu, fóðurþörf og orkubúskap bleikju við mismunandi hitastig.

 

Sérstaða hefbundins skyrs Hófst: 15.4.2010  |  Lauk: 30.6.2011

Markmiðið er að afla þekkingar og gera rannsóknir á hefðbundnu skyri sem fyrsta skrefið að því markmiði að fá alþjóðlega viðurkenningu á því sem sérstæðri íslenskri vöru.

 

Breytileiki á eiginleikum lýsu eftir árstíma Hófst: 15.4.2010  |  Lauk: 30.10.2011

Markmiðið er að byggja upp ákveðinn þekkingargrunn fyrir lýsu (Merlangius merlangus) og fá upplýsingar um breytileika á gæðaeiginleikum og vinnslunýtingu hennar eftir árstíma.

 

Ferskfiskur Hófst: 1.4.2010  |  Áætluð lok: 31.7.2012

Markmið verkefnisins er að fullþróa, setja saman og markaðssetja Gæðastokk eða greiningarsett. Tilgangur Gæðastokksins er að mæla ástand á ferskum fiski og eftirlifandi geymsluþol frá mælingu.

 

Líf-eldsneyti Hófst: 1.3.2010  |  Áætluð lok: 1.3.2013

Skimun og þróun á hitakærum örverum sem framleiða etanól.

 

Norðurheimskautið- Hreint og ómengað? Hófst: 1.3.2010  |  Áætluð lok: 01.01.2014

Hlýnun jarðar gerir Norðurhöfin aðgengileg fyrir aukna skipaumferð og frekari nýtingu olíuauðlinda.

 

Vinnuhópur um fjölstofna hafvistkerfalíkön Hófst: 1.3.2010  |  Áætluð lok: 30.8.2011

Meginmarkmið þessa verkefnis er að koma á fót samstarfi vísindamanna með sérþekkingu á sviði vistkerfalíkanna til að hanna rannsóknarverkefni og skrifa tillögur að fjármögnun þess.

 

BioSeaFood Hófst: 1.1.2010  |  Áætluð lok: 31.12.2013

Markmiðið er að tengja saman þrjú rannsóknarsvið til að hámarka líffræðileg áhrif lífvirkra efna úr sjávarfangi  

 

Hagkvæmni og gæði við vinnslu á eldisþorski Hófst: 1.1.2010  |  Lauk: 31.12.2010

Í verkefninu er stefnt að því að skoða hversu mikil verðmæti tapast m.a. vegna loss í flökum, og fá staðfest hvaða áhrif mismunandi vöðvagæði hafa á vinnslu og frekari nýtingu eldisþorsks.

 

Verðmætarýrnun vegna galla í saltfiskafurðum Hófst: 30.12.2009  |  Lauk: 31.1.2012

Markmið verkefnis er að bæta gæði saltfiskverkunar

 

Vinnsla á brauðgeri Hófst: 1.12.2009  |  Lauk: 31.12.2010

Markmið verkefnis er að kanna möguleikana á því að framleiða bökunarger (pressuger).

 

Badminton Hófst: 1.10.2009  |  Lauk: 16.9.2012

Markmið verkefnisins er að koma á fót öflugu nýsköpunar-og þróunarverkefni sem miðar að því að auka verðmæti sjávarafla sem veiddur er á línu.

 

Matur & Sjálfbær ferðaþjónusta Hófst: 1.10.2009  |  Lauk: 15.5.2013

Markmið verkefnisins er að beita þverfaglegu samstarfi til að auka umhverfislega, félagslega og hagræna sjálfbærni  í íslenskri ferðaþjónustu.

 

Sjálfvirk þrif í matvælavinnslu Hófst: 1.10.2009  |  Áætluð lok: 30.12.2010

Þróuð verður og markaðssett tækni til sívirkra og sjálfvirkra þrifa í matvælavinnslu, sem er nýjung á alþjóðlega vísu.

 

Gæðavatn - Greining mæligagna í gæðaeftirliti kalds vatns Hófst: 10.9.2009  |  Lauk: 17.6.2011

Markmið verkefnisins er að svara spurningum um hvort marktækar breytingar hafi orðið á ýmsum örveru-, efna- og eðlisfræðilegum eiginleikum neysluvatnsins á síðustu 12 árum í völdum vatnsveitum Orkuveitu Reykjavíkur.

 

Erfðafjölbreytni íslenskra landnámshænsna Hófst: 1.9.2009  |  Áætluð lok: 31.8.2011

Megin markmið verkefnisins er að framkvæma greiningu á erfðafjölbreytni innan stofns íslensku landnámshænunnar með arfgerðargreiningu

 

Geymsluþol á reyktum síldarflökum Hófst: 26.8.2009  |  Lauk: 24.6.2010

Megin markmið verkefnisins er að kanna geymsluþol reyktrar síldar sem pökkuð er í loftþéttar umbúðir og hvaða áhrif rotvarnarefnin bensóat og sorbat hafa á geymsluþolið.

 

Þurrkað lambakjöt Hófst: 10.8.2009  |  Lauk: 15.2.2013

Niðurstöður verkefnisins verða ráðleggingar og tillögur um frekar rannsóknarvinnu í því skyni að styrkja lambakjöts framleiðslu og framleiðslu á hefðbundnum þurrkuðu og reyktu lambakjöti.

 

Kræklingur tegundagreining Hófst: 1.8.2009  |  Áætluð lok: 1.11.2010

Markmið verkefnisins var að geta greint blendinga af mismunandi tegundum kræklings

 

Landnám örvera í Surtsey Hófst: 10.7.2009  |  Lauk: 10.7.2010

Í þessar rannsókn er markmiðið að safna mismunandi sýnum til að fá fram grófa mynd af útbreiðslu örvera í Surtsey með aðferðum sem eru nákvæmari og hafa ekki verið notaðar áður.

 

Sjálfvirk fjarlæging beingarðs úr hvítfiskflökum Hófst: 7.7.2009  |  Lauk: 4.10.2011

Þróuð verður tækni til þess að fjarlægja beingarð úr hvítfiskflökum með sjálfvirkum hætti

 

Framleiðsla surimi úr aukaafurðum með „pH-shift“ ferli Hófst: 2.7.2009  |  Lauk: 19.8.2011

Markmiðið er að þróa og setja upp vinnsluferil til að framleiða verðmætar og hágæða surimiafurðir úr ódýru og vannýttu íslensku hráefni með „pH-shift“ ferli. 

 

Bættur stöðugleiki og gæði fiskipróteina og peptíða Hófst: 1.7.2009  |  Lauk: 29.7.2011

Markmið þessa verkefnis er að þróa vinnslulínu til að framleiða hágæða lífvirk ufsapeptíð og lágmarka oxun (þránun)

 

BASECOD Hófst: 1.7.2009  |  Lauk: 30.8.2010

Markmið verkefnisins er að greina stöðu, markmið og ferli við framleiðslu þorskseiða

 

Bestun á þíðingar- og ílagnarferli rækju til pillunar Hófst: 1.7.2009  |  Áætluð lok: 31.1.2011

Markmið verkefnisins er að bæta rekstrargrundvöll rækjuiðnaðarins og samkeppnisstöðu íslenskrar rækjuvinnslu.

 

Matkorn Hófst: 1.7.2009  |  Lauk: 9.2.2012

Viðfangsefnið er að hagnýta niðurstöður úr verkefninu Aukin verðmæti úr íslensku byggi, sem Framleiðnisjóður styrkti á árunum 2006-8, og koma notkun byggs á skrið í matvælaiðnaði.

 

Nýjar hverabakteríur Hófst: 1.7.2009  |  Lauk: 22.3.2012

Markmið verkefnsins er að greina og lýsa nýjum bakteríutegundum.

 

Móttökustöð lifandi sjávardýra Hófst: 15.6.2009  |  Lauk: 6.4.2011

Markmið verkefnisins er að opna móttökustöð í Vestmannaeyjum fyrir lifandi sjávardýr en þar er aðgangur að hreinum sjó úr borholum nægur.

 

Stytting ræktunartíma kræklings Hófst: 15.6.2009  |  Áætluð lok: 30.9.2010

Að þróa aðferð við áframræktun kræklingsins á hengjum í sjó sem skilar uppskeru að minnsta kosti ári fyrr en hefðbundin ræktunaraðferð.

 

Ichthyophonus hoferi sýking í síld og fleiri fiskum Hófst: 1.6.2009  |  Lauk: 1.12.2009

Markmið verkefnisins var að setja upp einfalda PCR greiningaraðferð til að greina Ichthyophonus hoferi sýkilinn í sýktum fiski.

 

Fiskur í mynd Hófst: 1.6.2009  |  Lauk: 31.12.2010

Markmið verkefnisins er að efla neyslu íslensks sjávarfangs, auka verðmæti og jákvæðari ímynd þess innanlands sem utan.

 

Bestun á útsetningarstærð og tíma þorskseiða Hófst: 1.6.2009  |  Lauk: 22.6.2010

Verkefnið miðar að því að draga úr afföllum þorskseiða á fyrsta ári í eldiskvíum.

 

Íslenskir firðir: lífríki og þolmörk mengunar Hófst: 1.6.2009  |  Áætluð lok: 31.12.2011

Meginmarkmið verkefnisins er að skilgreina náttúrlegt lífríki Ísafjarðardjúps og þolmörk mengunar sérstaklega m.t.t. uppsöfnunar lífrænna efna á botni og hugsanlegrar næringarefna auðgunar.

 

Sælkerafiskur fyrir ferðalanga Hófst: 1.6.2009  |  Lauk: 30.8.2010

Markmiðið er að auðvelda heimafólki og ferðamönnum að nálgast hráefni í sælkerafiskimáltíðir um allt land.

 

Greining áhættu-og ávinnings vegna neyslu matvæla Hófst: 31.5.2009  |  Lauk: 31.5.2011

Markmið  þessa verkefnis er  að nýta þekkingu og reynslu á áhættu-og ávinningsgreiningu sem byggð hefur verið upp á öðrum fræðasviðum og aðlaga þær aðferðir að matvæla- og næringarfræði.

 

Tölvustýrðir sköfuhnífar fyrir flökunarvélar Hófst: 27.5.2009  |  Lauk: 30.6.2010

Markmið þessa verkefnis er að hanna og smíða búnað sem hreyfir sköfuhnífa flökunarvélar með tölvustýringu.

 

Bætt frjóvgun lúðuhrogna Hófst: 15.5.2009  |  Lauk: 31.7.2010

 

Bragð og beitarhagar Hófst: 1.5.2009  |  Lauk: 28.9.2011

Verkefnið snýst um að rannsaka hvort munur er á eiginleikum og bragði lambakjöts eftir beitarhögum og uppruna lamba í þeim. 

 

mtDNA raðgreining á löxum Hófst: 1.5.2009  |  Lauk: 30.11.2009

Raðgreining var gerð á um 7800 bösum úr 10 mismunandi svæðum (genum) í mtDNA í laxi.

 

Saltfiskur-reglur um innihald Hófst: 1.5.2009  |  Lauk: 1.6.2010

Markmið verkefnisins er að veita upplýsingar sem byggja á greiningum niðurstaðna um hlutverk og notkun á viðbættu fosfati í vinnslu á saltfiski

 

Nýting ufsa í tilbúnar fiskvörur Hófst: 1.5.2009  |  Lauk: 24.3.2010

Markmið verkefnisins er að nýta ufsa í tilbúnar fiskafurðir fyrir markaði í Evrópu og á Íslandi.

 

Lífvirk efni úr sjávarfangi: frá uppruna til hvarfstöðva Hófst: 1.4.2009  |  Lauk: 23.12.2011

Markmið verkefnisins er að rannsaka afdrif lífvirkra efna úr sjávarfangi frá hráefni til frumuviðtaka.

 

Tilraunaræktun náttúrulegs dýrasvifs Hófst: 1.4.2009  |  Lauk: 28.2.2011

Heildarmarkmið verkefnisins er að þróa og setja upp aðferðir til ræktunar á náttúrulegu dýrasvifi.

 

Nýsköpun í sjávarútvegi á Norðurlöndunum Hófst: 30.3.2009  |  Lauk: 31.8.2009

Verkefninu er ætlað að kortleggja helstu sóknarfæri fyrir nýsköpun í sjávarútvegi og skyldum greinum á Norðurlöndunum ásamt þeim fjármögnunarmöguleikum sem til staðar eru. 

 

Smábátar - Hámörkun aflaverðmætis Hófst: 30.3.2009  |  Lauk: 30.12.2010

Markmið verkefnisins er að stuðla að bættri meðferð þess hráefnis sem veitt er af smábátum þannig að hægt verði að nýta það í sem verðmætastar afurðir.

 

Fiskmarkaður fyrir almenning Hófst: 15.3.2009  |  Lauk: 1.12.2009

Kanna grundvöll fyrir því að koma á fót fiskmarkaði á Íslandi fyrir almenning og ferðamenn

 

e-REK Hófst: 1.3.2009  |  Lauk: 31.12.2011

Markmið verkefnis er skilgreining, þróun, útfærsla og skilamat á rafrænu rekjanleikakerfi þar sem mismunandi upplýsingaveitur varðandi öryggi matvæla og upplýsingakerfi til stjórnunar fyrirtækja eru samhæfð.

 

Útflutningur ígulkerjahrogna til Japans Hófst: 20.2.2009  |  Lauk: 31.12.2009

Höfuðmarkmið verkefnisins er að koma á arðvænlegum útflutningi á ígulkerjahrognum á Japansmarkað.

 

Pan-Thermus-aðskilnaður tegunda Hófst: 1.2.2009  |  Áætluð lok: 1.2.2012

Í þessu verkefni verða  erfðamengi þekktra tegunda Thermus raðgreind og  þau  könnuð m.t.t  og mismunandi umhverfisaðlagana. og tegundaaðskilnaðar.

 

Verðmæti úr hliðarafurðum slátrunar og kjötvinnslu Hófst: 1.2.2009  |  Lauk: 15.4.2012

Verkefnið er um að auka vermæti og gjaldeyristekjur úr hliðarafurðum slátrunar- og kjötvinnslu Kaupfélags Skagfirðinga.

 

Síld: erfðafræði og vinnslueiginleikar Hófst: 1.2.2009  |  Áætluð lok: 1.3.2012

Markmið verkefnisins er að þróa erfðagreiningarsett með 20-25 birtum erfðamörkum og meta erfðabreytileika síldar

 

Fituflegnar ufsaafurðir Hófst: 12.1.2009  |  Lauk: 1.10.2009

Markmiðið með forverkefninu er að kanna hvort auka megi verðmæti með fitufláninu ufsaflaka.

 

Hollari neysluvenjur barna og unglinga Hófst: 1.1.2009  |  Lauk: 26.5.2011

Tilgangur verkefnisins er að greina forgangsatriði í rannsóknum og starfsþjálfunar  sem gæti leitt til þess að börn og unglingar temji sér hollari matarvenjur

 

Litun á bleikjuholdi Hófst: 15.12.2008  |  Lauk: 29.4.2011

Markmið verkefnis er að þróa lífrænt litarefni til holdlitunar á bleikju.

 

Sókn á ný mið Hófst: 15.9.2008  |  Lauk: 28.12.2010

Meginmarkmið verkefnis er þróun nýs búnaðar og ferla við þíðingu á slægðum bolfiski til vinnslu.

 

Framleiðsla hjóldýra fyrir þorskeldi Hófst: 1.8.2008  |  Lauk: 2.12.2009

Markmið verkefnis er þróun framleiðslukerfis sem stuðlar að öruggri, stöðugri og hagkvæmri framleiðslu fæðudýra fyrir þorsk í eldi

 

Norðurkví Hófst: 1.8.2008  |  Áætluð lok: 2.4.2012

Markmið verkefnis er að hanna og smíða sjókvíar sem uppfylla ýtrustu kröfur um styrk og þol fyrir Íslenskar aðstæður.

 

Arðsemisaukning í íslensku sandhverfueldi Hófst: 1.8.2008  |  Áætluð lok: 30.10.2012

Meginmarkmið verkefnisins er að þróa aðferðir til þess að lækka framleiðslukostnað við eldi á sandhverfu

 

Verðmæti og öryggi íslensks fiskimjöls Hófst: 1.8.2008  |  Áætluð lok: 30.6.2010

Markmið verkefnis er að sýna fram á raunverulegt innihald af hættulegu (þ.e.a.s. eitruðu) arseni í íslensku fiskimjöli.

 

Salcod - Áhrif mismunandi seltu á vaxtarhraða, fóðurnýtingu og líffræði þorsks Hófst: 1.7.2008  |  Lauk: 11.8.2012

Markmið verkefnisins eru að skilgreina áhrif seltu og seltubreytinga á vöxt þorska á þremur vaxtarstigum

 

Plöntumjöl í stað fiskimjöls í fóðri fyrir bleikju Hófst: 1.7.2008  |  Lauk: 30.9.2010

Markmið verkefnis er að framleiða ódýrt fóður fyrir bleikju svo lækka megi framleiðslukostnað og auka arðsemi í bleikjueldi.

 

Hermun kæliferla – varmafræðileg hermun vinnslu- og flutningaferla Hófst: 1.6.2008  |  Áætluð lok: 3.9.2011

Bætt verklag og búnaðar tengdum vinnslu‐ og flutningi á sjávarafurðum með ferlagreiningu, tilraunum og tölvuvæddum varma‐ og straumfræðilíkönum (CFD líkönum).  

 

Notkun prótein isolats við vinnslu og verkun á fiskafurðum Hófst: 22.5.2008  |  Áætluð lok: 22.5.2011

Markmið verkefnisins er að þróa notkun próteinisolats frá ákveðnum framleiðenda í ferskan, frosinn og saltaðan fisk til að auka verðmæti afurða, s.s. nýtingu, stöðugleika og gæði.

 

Nýr vinnsluferill fyrir framleiðslu á Lútfisk Hófst: 22.5.2008  |  Áætluð lok: 22.5.2010

Markmið verkefnisins er að stytta vinnsluferil lútfisks úr 4 vikum í einn dag. eða minna og ná minnst 130% nýtingu við lútun á flökum.

 

Loftþurrkað lambakjöt Hófst: 15.5.2008  |  Lauk: 12.5.2010

Markmið verkefnisins er að þróa vörur úr loftþurrkuðu lambakjöti í samvinnu við bændur.  Verkefnið snýst jafnframt um að auka kunnáttu bænda á vinnslu og verkun lambakjöts í loftþurraðar afurðir

 

Náttúruleg ensím og andoxunarefni úr aukaafurðum Hófst: 15.2.2008  |  Lauk: 29.12.2011

Markmið þessa verkefnis er að þróa og rannsaka mismunandi nýjar próteasablöndur úr þorskslógi í þeim tilgangi að nota þær til framleiðslu á hydrolýsötum og peptíðum úr fiski með mjög mikla andoxunarvirkni. 

 

Veiði, vinnsla og útflutningur á lifandi kúfskel Hófst: 15.9.2007  |  Lauk: 5.11.2010

Markmiðið er að koma á stað veiðum, vinnslu og markaðsetningu á lifandi kúfskel.

 

Mengunarvöktun í lífríki sjávar við Ísland Hófst: 1.1.1989

Markmið með þessari vöktun er að uppfylla skuldbindingar Íslands varðandi Oslóar- og Parísarsamninginn (OSPAR), auk AMAP (Artic Monitoring Assessment Program).